Våre verdier

 

TROVERDIGHET

Troverdighet handler om at vår visjon er sannsynlig - til å tro på. Vi har sett hva en ny omsorgsmodell kan bety for eldre - i praksis. Dette handler ikke om teori, men om å sette ut i praksis den erfaringen andre har tilegnet seg om vellykkede måter å fornye vår eldreomsorg.

RESPEKT

Respekt handler om ærbødighet for de som er våre brukere. Mennesker som har viet hele sitt liv til å bygge dette landet og som nå trenger vår aktelse selv om de er aldri så avhengig av vår hjelp for å komme gjennom hverdagen.

TILLIT

Tillit kan vi bare gjøre oss fortjent til over tid. Vi ønsker å jobbe på en slik måte at vi bygger tillit hos våre brukere, hos våre kunder og samarbeidspartnere. Tillit bygges gjennom å levere på det vi har lovet, skritt for skritt.

KVALITET

Kvalitet skal gjennomsyre våre leveranser. Det betyr at våre brukere skal føle seg sikre på at Dignio leverer det de har lovet. Det betyr ikke at det aldri går galt, men at vi har kjennskap til det som kan gå galt - og at vi vet hva vi skal gjøre for å gjenopprette vår tjeneste til det normale.