Mobil Trygghetsalarm

Dignio Prevent er en integrasjonsplattform for velferdsteknologi som inkluderer alarmmottak og klinisk beslutningsstøtte. En av primærfunksjonene til Dignio Prevent er alarmmottak for moderne digitale trygghetsalarmer.

Doro 681 er en kombinert telefon og digital trygghetsalarm med GPS. Det er en alarmknapp på baksiden av telefonen for utløsing av alarm. Løsningen er brukervennlig og utstyret fungerer overalt der det er GSM dekning. Når telefonen lades kan en smykkealarm på håndleddet eller i snor rundt halsen brukes for å utløse trygghetsalarmen.


E-lås

Dignio har jobbet i flere år med e-lås og har erfaring fra blandt annet hjemmesykepleien i Oslo og Bærum. Dignio er Bekeys hovedpartner i Norge, og var de første til å ta i bruk systemet i Norge.

En stor mengde nøkler er i omløp i dagens helsetjeneste. Det er tidkrevende, kostbart og har store sikkerhetsutfordringer. Hjemmetjenesten bruker mange timer på nøkkelhåndtering hver dag. Ansatte må kvittere ut nøkler til pasientene de skal besøke og går rundt med store nøkkelhanker som gjør det vanskelig å finne rett nøkkel når de ankommer dører. Fysiske nøkler blir ofte mistet eller kopiert, noe som er kostbart og går ut over brukernes sikkerhet. Dette skaper også mye unødig arbeid for de som administrerer nøklene.

Dignio leverer en komplett e-låsløsning (Bekey) som enkelt kan implementeres i din kommune.

Dignio var leverandør av dette systemet når Bærum gjennomførte sin gevinstanalyse av e-lås. Rapporten fra Bærum kan leses her:


Hvordan elås-systemet fungerer:


6 Gode grunner til å velge Bekey

KAN MONTERES PÅ YTTERDØR, SENTRALDØR OG PORTTELEFON(FELLES OPPGANG)

Det har aldri vært lettere å ha tilgang på ytterdører og leiligheter med samme “nøkkel”.

ALLTID TILGANG NÅR ANSATTE TRENGER DET

Tilgang til brukers bolig kan gis, eller fjernes umiddelbart.

 

ETTERLATER INGEN SPOR ETTER MONTERING

Eksisterende nøkler benyttes som tidligere. Bekey kan også enkelt demonteres.

E-LÅS FUNGERER PÅ ANDROID, IPHONE OG WINDOWS PHONE (kommer snart)

Det er registrert over 400 enheter som fungerer med systemet. Dette gir økt flekibilitet.

ENKEL ADMINISTRASJON AV ELEKTRONISKE NØKLER

Midlertidige nøkler kan også gis ut i tilfelle telefoner skulle mistes eller andre trenger tilgang.

KONTINUERLIG LOGGFØRING SØRGER FOR GOD OVERSIKT

Det er enkelt for leder å sjekke når en pasient har hatt besøk og hvor lenge besøket varte.


Brukererfaringer