Vedlegg 7: ”Sikkerhetsmekanisme mot feil innsetting” videokrav T1A-3

Vedlegg 8: ”Enkelt å få tak i medisiner” videokrav T1A-4

Vedlegg 11: ”Brukervennlig skjerm” videokrav nr. T7A-4

Vedlegg 12: ”Opplæringsvideo” videokrav nr. T8A-1