4.01 Håndtering av ikke tatt medisindose

4.19. Brukervennlig skjerm

4.25. Oversikt

5.03. og 6.02. Sikkerhetsmekanisme mot feil innsetting

5.04. og 6.06. Enkelt å få tak i medisiner

7.03. og 8.01. Sikkerhetsmekanisme i løsningen

7.06. Enkel og sikker tilgang til medisiner

8.03. Nedsatt motorikk

8.04. Enkelt å få tak i medisiner