Vedlegg 8: ”Sikkerhetsmekanisme mot feil innsetting” videokrav T1B-6

Vedlegg 9 : ”Enkelt å få tak i medisiner” videokrav T1B-7

Vedlegg 10: ”Varslingsmåte og lydstyrke” videokrav T1B-12

Vedlegg 13: ”Enkelt å lade” videokrav nr. T7B-2

Vedlegg 14: ”Brukervennlig skjerm” videokrav nr. T7B-3

Vedlegg 15: ”Opplæringsvideo” videokrav nr. T8B-1