Priser

Dignio vant prisen for beste lav-kost helsemodell i en stor internasjonal konkurranse arrangert av KPMG.


Forskningsrapporter

Forkningsrapporten fra VIS-prosjektet i Oslo beskriver effekten av våre produkter og tjenester.


Reportasjer rundt Dignios produkter

Dignio har fått mye god omtale i media. Under er et knippe av reportasjer viser våre produkter, hvordan de bedrer livet til mennesker med kroniske plager og hjelper kommuner med å håndtere utfordringene vi står ovenfor på dette området.