Vedlegg 8: ”Nedsatt motorikk” videokrav T1D-3

Vedlegg 9: ”Sikkerhetsmekanisme mot feil innsetting” videokrav T1D-4

Vedlegg 10 : ”Enkelt å få tak i medisiner” videokrav T1D-5

Vedlegg 13: ”Brukervennlig skjerm” videokrav nr. T7D-4

Vedlegg 14: ”Opplæringsvideo” videokrav nr. T8D-1