Medisinoppfølging

Rett medisin til rett tid


Medido

 

Medido er en dispenser for automatisk utlevering av multidosepose til bruker. Dispenseren varsler med lyd og lys når det er tid for å ta medisinen. Brukeren trykker på en stor blinkende knapp og dispenseren mater ut en åpnet pose med medisin.

Dispenseren kommuniserer trådløst med softvareløsningen Dignio Prevent gjennom det mobile GSM nettverket og det er her innstillinger for dispenseren settes. Dignio Prevent er et beslutningsstøttesystem for helsepersonell som benyttes for å følge opp brukerne på distanse.

 

Pilly

 

Pilly SMS er en automatisk medisindosett som innstilles til å varsle når medisinen skal tas. Det gjør den ved å blinke og gi lyd. For å ta medisinen snus dosetten på hodet. 

Pilly SMS kommuniserer med Dignio Prevent via mobilnettet. Tar ikke bruker medisinen sin blir varslinger sendt via Dignio Prevent til hjemmesykepleie eller pårørendes telefon. 

Med systemet kan helsepersonell med få ressurser sikre medisinetterlevelse for et stort antall brukere og kommunen får dokumentert medisinetterlevelsen for den enkelte samt kommunens samlede Pilly SMS brukere.