Kursavdelingen

Dignio sine kurs er utviklet av et tverrfaglig team. Kursene er kunnskapsbaserte og bygger på fag- og forskningslitteratur på området. Alle kurs har egne læringsmål. Vi søker å hele tiden bruke aktive læringsmetoder hvor utbyttet for den enkelte deltager i kurset er det avgjørende for innhold og metode som benyttes i kurset.

Kursene søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi, og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning.

 

Kursavdelingen kan kontaktes på kurs@dignio.com