Lars Dahle

Grunnlegger og CEO

Har bakgrunn fra Telenor, Hewlett-Packard og NextGenTel med produktledelse og salgsledelse. Er sivilingeniør fra NTNU og har en Master of Science in Management fra MIT i USA.

lars@dignio.com

(+47) 97 05 77 51

Håkon Dahle

Utviklingssjef og CTO

Bakgrunn fra ledelse og prosjektstyring i en rekke IT-selskaper, siste 12 år i IBM. Allsidig erfaring med programutvikling, salg, produktledelse og IT drift. Sivilingeniør fra NTNU.

hakon@dignio.com

(+47) 92 89 39 23


Jens Espeland

Lege, medisinsk ansvarlig

Lege, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Mange års erfaring som fastlege og kommuneoverlege. Erfaring fra Sykehuset Østfold som medisinsk ansvarlig for oppstart av palliativ intern og ekstern virksomhet.
 

jens@dignio.com

(+47) 97 10 71 34

Laila Hagen

Senior rådgiver, leder oppfølgingssenter

Har bakgrunn som høgskolelektor, virksomhetsleder og sykepleier. Har jobbet med forskning og uviklingsarbeid regionalt og internasjonalt. Hadde ansvar for å planlegge studiet "videreutdanning i velferdsteknologi for helsepersonell" ved Høgskolen i Østfold.

laila@dignio.com

(+47) 91 80 89 68


Erlend.jpg

Erlend Espeland

Produktutvikler, supportansvarlig

Sivilingeniør fra NTNU i fysikk og matematikk. Spesialisert innenfor anvendt fysikk. Jobbet som pleieassistent på fritiden. Allsidig erfaring med informasjonsteknologi, produksjon og salg.

erlend@dignio.com

(+47) 99 78 83 75

BT.jpg

Bjørn Tore K. Lindgård

Product Manager, innkjøpsansvarlig

Industridesigner med utdannelse fra UiT og HiOA. Allsidig erfaring med produktutvikling, informasjonsteknologi, salg og logistikk.

 

bjorntore@dignio.com

(+47) 94 16 63 63


Lars Andreas Pedersen

Utvikler

Master i elektronikk og datateknologi fra UiO. Erfaring med apputvikling, programmering, IT infrastruktur og sikkerhet, samt design av elektronikk.

 

Nils Johan Føyn

Senior Prosjektleder

Har lang og bred erfaring innenfor prosjektledelse. Har jobbet 28år i IBM med kunder som Forsvaret, Ericsson, Yara og Norske Skog. I de siste årene har Nils vært Nordisk Program Manager og ledet store prosjekter.