Historien om oss

Dignio ble etablert i 2010 etter 20 mnd med å studere hvordan teknologi og mennesker kan bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester for kronisk syke og eldre. Selv om Norge satser mye penger og ressurser for å yte det beste tilbudet for disse brukergruppene finner vi rapporter og tallrike medieoppslag som tyder på at vi ikke vil lykkes med dette før vi finner nye måter å løse utfordringen på.

Derfor ble Dignio til. Vi startet ikke med en teknisk oppfinnelse som skulle finne sitt market - vi startet med et behov som må finne sin løsning ved å sette sammen erfaringsbasert kunnskap om helsetjenster og ny teknologi på en ny måte. Vår filosofi tilsier at vi skal benytte teknologi der det gir mening, større selvstendighet for bruker og mer effektiv omsorg, men at den helsefaglige eksperten alltid skal være en del av løsningen.

Vi utvikler programvare som gjør det trygt å ha tilsyn med eldre og kronisk syke på en helhetlig måte - på avstand. Dessuten har vi utviklet tjenester med våre erfarne sykepleiere som ved hjelp av vår programvare tilbyr helsetjenester til kommuner og privatmarkedet.

Dignio sørger for at brukerne holder seg friske (ikke på sykehus), tar tilbake kontrollen i eget liv gjennom økt kompetanse på egen helse - (den kunnskapsrike pasienten) og motiverer til å gjøre de små justeringer på livet som har størst helseeffekt.

Dignio henter erfaring fra England: