Vedlegg 9: ”Sikkerhetsmekanisme mot feil innsetting” videokrav T1C-6

Vedlegg 10 : ”Enkel og sikker tilgang til medisiner” videokrav T1C-7

Vedlegg 11: ”Håndtering av ikke tatt medisindose” videokrav nr. T4C-1

Vedlegg 14: ”Brukervennlig skjerm” videokrav nr. T7C-4

Vedlegg 15: ”Opplæringsvideo” videokrav nr. T8C-1