Velferdsteknologi er nøkkelen til bedre kvalitet i omsorgen for kronisk syke og eldre. Dignio Prevent er et oppfølgingssystem for velferdsteknologi som sikrer at kommunen ivaretar sitt ansvar overfor et stort antall brukere. Dignio Prevent er et brukervennlig system som er lett å lære, det ivaretar kvalitet, journalføring og avvikshåndtering for et stort antall brukere. De viktigste funksjonene i Dignio Prevent er:

 • Alarmmottak for skarpe alarmer

 • GPS lokalisering

 • Sporing

 • Geofence

 • Medisinoppfølging

 • Oppfølging av kronisk syke med nettbrett

 • Varsling for medisinavvik

 • Varsling for medisinsk måling

 • Individuell tilpasning av velferdsteknologi

 • Tekniske feil og planlagt vedlikehold

 • Konfigurasjon av velferdsteknologi

 • Videresende alarmer og målerverdier (familie, venner, pleiere)

 • Beslutningsstøtte og kontaktinformasjon

 • Lukking av alarmer og dokumentasjon av tiltak

 • Integrasjon med PLO-system

Dignio Prevent er et supplerende system som dekker kommunens behov for å følge opp brukere med ny velferdsteknologi.