Leverandør til Oslo Kommune:

Forskningsrapporten fra VIS-prosjektet viser til svært gode effekter av våre systemer. Dignio har vært leverandør av produkter og tjenester til dette prosjektet siden 2013.

 

 

Medisinoppfølging med automatiske medisindispensere
 

 
 

Velferdsteknologiske løsninger som bedrer helse og øker livskvalitet

 
 
 

Beslutningsstøtteverktøy som hjelper helsepersonell i vurderinger og tiltak

 
 

Profesjonell implementeringsbistand til prosjekter og kommuner

 
 
 

Våre løsninger gjør hverdagen enklere og tryggere for ansatte og brukere

 
 

Vi holder kurs som er tellende for kliniske fagstiger